Lehrstuhl für Strömungsmechanik - Chair of Fluid Mechanics

Veronika Krämer

M.Sc.

External PhD student

Powertrain Solutions, Engineering Simulation (PS-XS/EXF1)
Robert Bosch GmbH | Postfach 30 02 20 | 70442 Stuttgart | GERMANY | www.bosch.com
Tel. +49 711 811-58692 | Veronika.Kraemer[at]de.bosch.com

Weitere Infos über #UniWuppertal: